Đánh giá kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện K năm 2019

Tác giả

Bùi Nhật Minh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
Đánh giá sơ bộ kết quả sàng lọc bệnh lý tuyến giáp tại Bệnh viện K năm 2019
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: người dân đến khám sàng lọc tuyến giáp tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện K
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chưa được chẩn đoán mắc các bệnh lý về tuyến giáp hoặc chưa điều trị bệnh lý tuyến giáp trước đó;
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Những người đã mắc các bệnh lý tuyến giáp hoặc đang điều trị bệnh lý tuyến giáp nói chung và đang điều trị ung thư tuyến giáp nói riêng.
- Thời gian nghiên cứu: 2019
- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Khám bệnh, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n = 1750