Đánh giá kết quả điều trị di căn não của ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng xạ phẫu Gamma Knife tại Bệnh viện K

Tác giả

Phan Thanh Dương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Mô tả

Nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife.

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm mục tiêu đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não bằng phương pháp xạ phẫu Gamma Knife.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não, số ổ di căn não 1-5 ổ, đường kính lớn nhất mỗi ổ ≤ 3 cm, chỉ số toàn trạng Karnofsky ≥ 60.

- Thời gian: tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng.

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n = 72.