Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh...

Nguyễn Diệu Linh
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá thay đổi hóa mô miễn dịch giữa tổn t...

Lê Thị Yến, Nguyễn Thị Hòa
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá sống thêm 5 năm ở bệnh nhân ung thư...

Phùng Thị Huyền, Nguyễn Văn Tùng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân u...

Nguyễn Thị Bích Phượng
Cơ sở
2018
Xem thêm

Sự bộc lộ P16 trong ung thư biểu mô vú xâm nh...

Bùi Thị Mỹ Hạnh
Cơ sở
2018
Xem thêm

Sự bộc lộ P16 trong ung thư biểu mô vú xâm nhập tại Bệnh viện K

Bùi Thị Mỹ Hạnh
Cơ sở
2018

Xem thêm