Áp dụng điểm IHC4 để phân tầng nguy cơ ung th...

Nguyễn Văn Chủ, Mai Thị Nhung
Cơ sở
2019
Xem thêm

Áp dụng điểm IHC4 để phân tầng nguy cơ ung thư vú giai đoạn I-II

Nguyễn Văn Chủ, Mai Thị Nhung
Cơ sở
2019

Xem thêm

Đánh giá giá trị siêu âm đàn hồi mô trong chẩ...

Nguyễn Quang Toàn
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá giá trị siêu âm đàn hồi mô trong chẩn đoán u vú

Nguyễn Quang Toàn
Cơ sở
2019

Xem thêm

Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc tuyến vú c...

Lê Hồng Quang, Hoàng Anh Dũng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá sự suy giảm chức năng tình dục trên...

Lê Thanh Đức, Phạm Thị Thu Trang
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá sự suy giảm chức năng tình dục trên bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất

Lê Thanh Đức, Phạm Thị Thu Trang
Cơ sở
2019

Xem thêm

Nhận xét tình trạng mất kinh trên bệnh nhân u...

Hàn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Loan
Cơ sở
2019
Xem thêm