Dạ dày

Đánh giá hiệu quả điều trị phác đồ XELOX tron...

Trần Mai Phương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị u mô đệm dạ dày (GI...

Trần Đình Tân
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi Gist...

Phạm Trung Thông
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị hóa chất p...

Đỗ Anh Tú, Nguyễn Thu Phương
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả và an toàn của phác đồ hóa...

Nguyễn Tiến Quang, Đào Văn Tú
Cơ sở
2019
Xem thêm