Đánh giá hiệu quả , tác dụng phụ của thuốc ức chế điểm điều hòa miễn dịch trên bệnh nhân ung thư phổi, ung thư hắc tố, ung thư dạ dày, ung thư gan tại Bệnh viện K từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019

Tác giả

Đào Văn Tú

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị yêu cầu

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả tác dụng không mong muốn trên bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế điểm tại bệnh viện K
- Mô tả tỷ lệ đáp ứng, thời gian sống thêm, thời gian kiểm soát bệnh trên bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế điểm miễn dịch tại Bệnh viện K

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ Bệnh nhân ung thư phổi, ung thư hắc tốm ung thư dạ dày, ung thư gan tại khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ từ 12/2017 đến 12/2019.

- Thời gian: 12/2017 đến 12/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu mô tả

- Cỡ mẫu: n=33