Phổi

Đánh giá biến chứng sau phẫu thuật cắt phổi t...

Nguyễn Thị Thanh Mai
Cơ sở
2012
Xem thêm

Đánh giá biến chứng sau phẫu thuật cắt phổi tại Bệnh viện K năm 2012

Nguyễn Thị Thanh Mai
Cơ sở
2012

Xem thêm

Nhận xét một số chỉ điểm ung thư phổi ở người...

Trần Thị Yến
Cơ sở
2012
Xem thêm

Độ nhạy và độ đặc hiệu của Cyfra 21-1 trong c...

Khổng Thị Hồng
Cơ sở
2011
Xem thêm