Tin tức

TẬP HUẤN: "ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA REDCAP TRONG THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

REDCap là phần mềm quản lý dữ liệu thông minh, trực tuyến, miễn phí do trường đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ phát triển và hiện được sử dụng bởi 4233 trường đại học, viện nghiên cứu từ 137 quốc gia trên thế giới. REDCap giúp cho các nhà nghiên cứu thu thập và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt, có hệ thống và an toàn, bảo mật.

Từ năm 2017 đến nay, Viện Ung thư quốc gia đã sử dụng phần mềm REDCap để thu thập và quản lý dữ liệu cho nhiều Dự án, nghiên cứu khoa học. Năm 2023, Viện Ung thư quốc gia đã được trường đại học Vanderbilt cấp phép để tạo hệ thống quản lý REDCap riêng trên máy chủ của Viện, nhờ đó Viện đã có thể tự quản lý dữ liệu và cấp tài khoản cho người dùng khác.

Khóa tập huấn diễn ra 2 ngày tại Bệnh viện K sẽ giúp cho các bác sĩ, điều dưỡng và nghiên cứu viên khác tiếp cận và biết cách sử dụng cơ bản được phần mềm REDCap trong thu thập và quản lý dữ liệu nghiên cứu. Dự kiến trong thời gian tới Bệnh viện K sẽ thực hiện quản lý đề tài cơ sở trên Hệ thống REDCap.

Ngoài ra, cán bộ y tế có thể sử dụng REDCap như một công cụ để thu thập, lưu trữ và quản lý các dữ liệu như kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, kết quả giải phẫu bệnh, kết quả điều trị và theo dõi bệnh nhân phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn hàng ngày.