Tin tức

Tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam theo GLOBOCAN 2022

 

 

Tình hình bệnh ung thư tại Việt Nam theo GLOBOCAN năm 2022.

Tải file PDF tại đây