Bài báo

 1. PRIMARY EVALUATION OF SURGICAL RESULT IN STAGE T1, T2 HYPOPHARYNX CANCER TREATMENT AT VIET NAM NATIONAL CANCER HOSPITAL

  Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng, Kim Thị Tiến, Vũ Quang Chẩn - Năm xuất bản: 2018
 2. EFFICACY OF IMATINIB (GLIVEC) IN METASTATIC GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS AT K HOSPITAL

  Tác giả: Đỗ Hùng Kiên, Nguyến Thị Bích Phượng, Nguyến Văn Hiếu - Năm xuất bản: 2018
 3. FIVE YEAR- SURVIVAL RESULTS OF INOPERABLE STAGE III BREAST CANCER AT K HOSPITAL

  Tác giả: Lê Thanh Đức - Năm xuất bản: 2018
 4. EFFICACY OF CONCOMITANT CRT IN ADVANCED ESOPHAGUS CANCER AT K HOSPITAL

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi - Năm xuất bản: 2018
 5. PERFORMANCE OF PET/CT SYSTEM AFTER ONE YEAR IN NUCLEAR MEDICINE DEPARTMENT, K HOSPITAL

  Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Thế Tân, Nguyễn Hữu Thường, Nguyễn Quang Văn - Năm xuất bản: 2018
 6. THE INVERSE CORRELATION BETWEEN SMOKING STATUS, RASSF1A METHYLATION WITH EGFR MUTATION IN ADENOCARCINOMA LUNG CANCER

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang, Vương Diệu Linh, Trần Trung Kiên, Tạ Văn Tờ, Chu Hoàng Hà, Nguyễn Phi Hùng - Năm xuất bản: 2018
 7. THE EFFICACY OF EVEROLIMUS AND EXEMESTANE COMBINATION IN HORMONE-RECEPTOR POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER AT K HOSPITAL

  Tác giả: Phùng Thị Huyền¬, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Tài - Năm xuất bản: 2018
 8. RELATED FACTORS TO NEEDS OF PSYCHOSOCIAL SUPPORTS FROM BREAST CANCER WOMEN IN HA NOI

  Tác giả: Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Văn Thuấn - Năm xuất bản: 2018
 9. Effeccacy of Pegfilgrastim in prevention of febrile neutropenia

  Tác giả: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Quang, Lê Thanh Đức, Trần Văn Thuấn - Năm xuất bản: 2018
 10. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ PEMETREXED – CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IB-IIIA

  Tác giả: Đào Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thị Hương Giang - Năm xuất bản: 2020