Chuyên gia

Chuyên gia

GS. TS. BS. Nguyễn Bá Đức

Phó Chủ tịch Hội Ung thư VN

Nguyên Giám đốc Bệnh viện K

PGS. TS. Bùi Diệu

Nguyên Giám đốc Bệnh viện K

Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam

BS. Đặng Thế Căn

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K

Nguyên Trưởng Bộ môn Ung thư, ĐH Y HN

PGS. TS. Nguyễn Đại Bình

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K

GS. TS. Lê Văn Quảng

Giám đốc Bệnh viện K

Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K

PGS. TS Tạ Văn Tờ

Giám đốc Trung tâm Giải phẫu bệnh

- Sinh học phân tử, Bệnh viện K

TS. BS Đỗ Anh Tú

Phó Giám đốc Bệnh viện K

Trưởng Khoa Nội Tam Hiệp, Bệnh viện K

PGS. TS Ngô Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm Xạ trị

Trưởng khoa Xạ 1, Bệnh viện K

PGS. TS Kim Văn Vụ

Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ

Bệnh viện K

TS. BS Đỗ Hùng Kiên

Trưởng Khoa Nội 1, Bệnh viện K

PGS. TS. BS Nguyễn Thị Thái Hòa

Trưởng Khoa Nội 2, Bệnh viện K

BSCKII. Nguyễn Thị Hương Giang

Trưởng Khoa Nội 3, Bệnh viện K

PGS. TS. BS Trần Thắng

Trưởng Khoa Nội 4, Bệnh viện K

PGS. TS. BS Lê Thanh Đức

Trưởng Khoa Nội 5, Bệnh viện K

PGS. TS. BS Phùng Thị Huyền

Trưởng Khoa Nội Quán Sứ (Nội 6), Bệnh viện K

TS. BS Đỗ Huyền Nga

Trưởng Khoa Nội Hệ tạo huyết

Bệnh viện K

TS. BS. Phạm Xuân Dũng

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hồ Chí Minh

TS. BS Trần Văn Công

Nguyên trưởng Khoa Nhi

Bệnh viện K

TS. BS Nguyễn Tiến Đức

Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu

Bệnh viện K

ThS. BS Đỗ Thị Thu Hằng

Trưởng Khoa Y học cổ truyền

Bệnh viện K

PGS. TS Vũ Hồng Thăng

Phó trưởng Khoa Nội 4, Bệnh viện K

Phó trưởng Bộ môn Ung thư, ĐH Y Hà Nội

TS. BS. Nguyễn Văn Định

Nguyên Trưởng Khoa Ngoại vú, Bệnh viện K

TS. BS Vũ Quang Toản

Phó trưởng Khoa Nội 3, Bệnh viện K

TS. BS Đào Văn Tú

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng

Trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu

GS. TS. BS. Hoàng Văn Minh

Hiệu trưởng ĐH Y tế công cộng