Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN ANCCA LẦN ĐẦU TIÊN

Hội thảo khoa học thường niên lần đầu tiên do ANCCA tổ chức:
Thời gian: Ngày 01/11/2022 lúc 14:45 - 19:00 theo giờ Nhật Bản
Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
Để đăng kí tham gia miễn phí, xin vui lòng truy cập vào đường link: Hội thảo ANCCA