Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH MDTLIVE - THAM VẤN CHUYÊN GIA: THÔNG BÁO MỜI GỬI CA LÂM SÀNG

Chương trình MDTlive - Tham Vấn Chuyên Gia được tổ chức với sự phối hợp giữa Viện Ung Thư Quốc gia - Bệnh viện K và AstraZeneca với mục tiêu tạo ra diễn đàn trao đổi chuyên môn và kết nối các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện với hội đồng các chuyên gia trong chẩn đoán và điều trị Ung thư phổi. Từ các tình huống lâm sàng, Hội đồng tư vấn sẽ cung cấp ý kiến từ góc nhìn chuyên môn, chia sẻ các kinh nghiệm quản lý, chẩn đoán điều trị và cập nhật các thông tin kiến thức mới theo các khuyến cáo điều trị hiện nay nhằm tối ưu hóa điều trị cho bệnh nhân Ung thư phổi. Các bác sĩ quan tâm và có nhu cầu có thể gửi các ca lâm sàng về cho Ban tổ chức để từ đó hội đồng chuyên gia sẽ lựa chọn các ca lâm sàng thảo luận trong buổi Tọa đàm trực tuyến.

Kính mời Quý Bác sĩ gửi ca lâm sàng theo thông tin trong đường link sau trước ngày 30/10/2022 để có cơ hội thảo luận và tham vấn ý kiến các chuyên gia Ung thư phổi: https://tinyurl.com/tham-van-chuyen-gia  hoặc scan QR code trong hình bên dưới.

Trong mỗi buổi, hội đồng chuyên gia sẽ lựa chọn 3 - 4 ca lâm sàng nổi bật để mời Quý Bác sĩ trình bày và thảo luận trong tọa đàm. Thông tin tham dự tọa đàm chính thức sẽ được gửi tới Quý Bác sĩ qua email trong thời gian tới.

Mọi thông tin khác liên quan, xin vui lòng liên hệ email: thamvanchuyengia@gmail.com hoặc ThS.BS Lưu Hồng Huy – Viện Ung thư Quốc gia, số điện thoại: 0986031995