ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ PEMETREXED – CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IB-IIIA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ PEMETREXED – CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IB-IIIA

2020
Đào Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thị Hương Giang

TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ Pemetrexed – Cisplatin trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) không vảy giai đoạn IB-IIIA

Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu, có theo dõi dọc. Từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2020, có 60 bệnh nhân được chẩn đoán UTPKTBN không vảy giai đoạn IB-IIIA được phẫu thuật triệt căn, sau đó hóa trị với phác đồ Pemetrexed – Cisplatin. Trong quá trình điều trị bệnh nhân được ghi nhận độc tính theo tiêu chuẩn NIC CTCAE phiên bản 5.0, sau đó được theo dõi dọc để đánh giá thời gian sống thêm không bệnh.

Kết quả: Trung vị sống thêm chưa đạt được, tỉ lệ sống thêm không bệnh 1 năm và 2 năm lần lượt là 85 và 65.6%. 95% bệnh nhân hoàn thành đủ 4 chu kỳ điều trị. Tỉ lệ độc tính độ 3 và 4 thấp, trên hệ tạo huyết là 10%, ngoài hệ tạo huyết là dưới 2%.

Kết luận: Phác đồ điều trị Pemetrexed – Cisplatin bổ trợ trong UTPKTBN cho tỉ lệ sống thêm không bệnh cao, tương đương với phác đồ tiêu chuẩn hiện đang được sử dụng, tuy nhiên an toàn hơn, giảm thiểu độc tính, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

Tải xuống