Tin tức

Thông báo Danh sách nghiệm thu Đề tài cơ sở Năm 2022 và 2023 Bệnh viện K

Để chuẩn bị cho Hội đồng thông qua đề cương đề tài cơ sở Bệnh viện K năm 2024, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, Bệnh viện K kính gửi các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện K danh sách đề tài cơ sở đã nghiệm thu năm 2022 và năm 2023, danh sách đề tài cơ sở từ năm 2010 đến năm 2021, quý bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện K xem trong thư mục Nghiên cứu khoa học - Đề tài nghiên cứu khoa học của website này.

Đề tài cơ sở năm 2022:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nqLonRus-tJkobJ2GBZHzvAVvumZ1kxP/edit#gid=226830032

Đề tài cơ sở nghiệm thu năm 2023:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UCWChPVgK2K8ymsin9jnRDbEHJDMWaqq/edit#gid=1222652552

Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, Bệnh viện K trân trọng thông báo!