Tin tức

COVID-19 CÓ LÂY QUA ĐƯỜNG TRUYỀN MÁU KHÔNG?

Hiện tại chưa có bằng chứng chứng minh Covids có thể lây truyền qua đường máu. Do vậy việc hiến máu vẫn thực hiện được với những người khỏe mạnh. Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nới bị dãn cách, cách ly xã hội dẫn tới nguồn máu dự trữ bị ảnh hưởng, sẽ thực sự gây khó khăn cho nhiều người bệnh.