Y học chính xác trong Ung thư phổi

Danh mục

Thời lượng

01 ngày

Chi tiết

 


Trân trọng cảm ơn!

Điều kiện tham gia khóa học

  • Các cán bộ y tế quan tâm

Giảng viên

Mô tả giảng viên

Y học chính xác trong Ung thư phổi