BUỔI 4 Chiến lược toàn diện trong điều trị bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III không mổ được” mang tên “PACIFIC PeerSharing

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

KÍNH GỬI: Quý Thầy Cô, Anh Chị,

Với nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị và quản lý Ung thư phổi giai đoạn III, Viện Ung thư Quốc gia - Bệnh viện K phối hợp với Công ty AstraZeneca tổ chức chuỗi hội thảo: “Chiến lược toàn diện trong điều trị bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III không mổ được” mang tên “PACIFIC PeerSharing”

Ban Tổ chức khoá học trân trọng gửi Thầy Cô, Anh Chị  thông tin chuỗi hội thảo cụ thể là:

Thời gian tổ chức dự kiến: 11:30 -13:00, ngày 11/04/2024, 25/04/2024, 23/05/2024, 20/06/2024

Địa điểm: Trực tuyến; các điểm cầu có thể tiếp sóng tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT BUỔI 4 (11:30 -13:00, ngày 20/06/2024)

 

Hẹn gặp Quý đồng nghiệp tại chương trình.

Trân trọng,Giảng viên

Mô tả giảng viên

BUỔI 4 Chiến lược toàn diện trong điều trị bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III không mổ được” mang tên “PACIFIC PeerSharing