Y HỌC CHÍNH XÁC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Danh mục

Thời lượng

01 ngày

Chi tiết

 

 

 

Y HỌC CHÍNH XÁC TRONG ĐIỀU TRỊ

UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Thời gian: thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Chủ tọa:

PGS.TS.BS. Lê Văn Quảng – Giám Đốc Bệnh viện K

Báo cáo viên:

GS.TS. David Planchard - Institut Gustave Roussy, Villejuif, France

PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến – Trưởng khoa Nội hô hấp – Bệnh viện Trung ương quân đội 108

TS.BS. Nguyễn Thị Thái Hòa – Trưởng khoa Nội 2 – Bệnh viện K

Chương trình chi tiết

Thời gian

Chủ đề

Báo cáo viên

17:30 – 18:00

Tiếp đón đại biểu

Toàn thể

18:00 – 18:10

Khai mạc

PGS.TS.BS. Lê Văn Quảng

18:10 – 18:50

Tối ưu hiệu quả điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR: những cập nhật mới

GS. David Planchard

Báo cáo trực tuyến

18:50 – 19:10

Tiếp cận điều trị UTPKTBN tại Bệnh viện K – Trường hợp lâm sàng

TS.BS. Nguyễn Thị Thái Hòa

19:10 – 19:30

Thực hành điều trị UTPKTBN tại Trung ương quân đội 108 – Trường hợp lâm sàng

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến

19:30 – 19:50

Thảo luận

Toàn thể

19:50 – 20:00

Tổng kết

 

PGS.TS.BS. Lê Văn Quảng

Những điểm chính

  • Tối ưu hiệu quả điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR: những cập nhật mới
  • Tiếp cận điều trị UTPKTBN tại Bệnh viện K – Trường hợp lâm sàng
  • Thực hành điều trị UTPKTBN tại Trung ương quân đội 108 – Trường hợp lâm sàng

Điều kiện tham gia khóa học

  • Bác sĩ/ Dược sĩ

Giảng viên

Mô tả giảng viên

Y HỌC CHÍNH XÁC TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ