TRAO ĐỔI KHOA HỌC: NHU CẦU THỰC TẾ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA TƯ VẤN DI TRUYỀN TRONG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI VIỆT NAM

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Trân trọng Kính mời Thầy, Cô, Anh, Chị đồng nghiệp quan tâm tham dự:
TRAO ĐỔI KHOA HỌC: NHU CẦU THỰC TẾ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA TƯ VẤN DI TRUYỀN TRONG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI VIỆT NAM
1. Thời gian: 14:00 – 16:30, thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2024
2. Địa điểm: Hội trường 471, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều
3. Chủ tọa, báo cáo viên và chương trình:

Quý đại biểu vui lòng đăng kí tham dự trực tiếp tại Hội trường Bệnh viện K
Trân trọng Kính mời./.

Giảng viên

Mô tả giảng viên

TRAO ĐỔI KHOA HỌC: NHU CẦU THỰC TẾ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA TƯ VẤN DI TRUYỀN TRONG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH NHÂN UNG THƯ TẠI VIỆT NAM