Tài liệu sau Chương trình chuỗi hội thảo khoa học: Tiếp cận đa chuyên khoa trong kỷ nguyên mới của chẩn đoán và điều trị chính xác ung thư tuyến tiền liệt

Danh mục

Thời lượng

3 buổi

Chi tiết

 

Kính gửi các Quý đại biểu,

Trước hết, Viện Ung thư Quốc gia gửi lời cảm ơn các Quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự Chương trình chuỗi hội thảo khoa học trực tuyến: "Tiếp cận đa chuyên khoa trong kỷ nguyên mới của chẩn đoán và điều trị chính xác ung thư tuyến tiền liệt" gồm 03 buổi ngày 11/06/20/22; 25/06/2022 và 09/07/2022 vừa qua.
* Về tài liệu bài giảng và record chương trình: 
Quý đại biểu vui lòng truy cập website của Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K theo đường link sau:
 
 
Trân trọng cảm ơn

Những điểm chính

  • NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHUẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
  • QUẢN LÝ TOÀN DIỆN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHÁNG CẮT TINH HOÀN DI CĂN: Hiện tại và tương lai
  • CHÂN TRỜI MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ NHẮM TRÚNG ĐÍCH UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHÁNG CẮT TINH HOÀN DI

Giảng viên

Mô tả giảng viên

Tài liệu sau Chương trình chuỗi hội thảo khoa học: Tiếp cận đa chuyên khoa trong kỷ nguyên mới của chẩn đoán và điều trị chính xác ung thư tuyến tiền liệt