OLAPARIB - TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ DI CĂN THỂ TAM ÂM

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Nhằm giúp quý đồng nghiệp cập nhật thông tin mới trong điều trị Ung thư Vú, Viện Ung thư Quốc gia phối hợp với Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo khoa học trực tuyến:

  • Tên hội thảo: “Olaparib – Tiếp cận mới trong điều trị ung thư vú di căn thể tam âm”
  • Thời gian: Thứ Bảy, từ 09:00 - 11:00 ngày 07 tháng 08 năm 2021.
  • Hình thức hội thảo: Trực tuyến 100%.
  • Điều phối viên:

            TS.BS Nguyễn Tiến Quang – Chủ tich Hội đồng quản lý Bệnh viện K.

            TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Danh sách Chuyên gia:

Chương trình chi tiết:

Quý vị vui lòng đăng kí tham dự hội thảo trực tuyến bằng cách truy cập vào link dưới đây:

Trân trọng!

Giảng viên

Mô tả giảng viên

OLAPARIB - TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ DI CĂN THỂ TAM ÂM