“LIỆU PHÁP TOÀN THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN QUÁ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT(uHCC): TỪ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TỚI DỮ LIỆU THỰC TẾ”

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Với mong muốn cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn điều trị ung thư biểu mô tế bào gan quá chỉ định phẫu thuât, Viện ung thư quốc gia – Bệnh viện K phối hợp cùng công ty TNHH Bayer Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến mang tên “LIỆU PHÁP TOÀN THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN QUÁ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT(uHCC): TỪ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TỚI DỮ LIỆU THỰC TẾ”.

Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 16h00- 17h20 ngày 07/04/2021.

Nội dung chính:

  • Cập nhật hiệu quả của điều trị chuỗi với các liệu pháp toàn thân hiện nay và lựa chọn phù hợp theo hướng cá thể hóa điều trị.
  • Các đặc tính an toàn và các lựu ý trong điều trị với liệu pháp đích và miễn dịch trong điều trị uHCC.
  • Thảo luận và trao đổi kinh nghiệm điều trị thực tế tại Hàn Quốc và Việt Nam: ca lâm sàng và dữ liệu đời thực.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

16:00 – 16:05

Phát biểu khai mạc

TS.BS. Đỗ Anh Tú

16:05 – 16:30           

Chuỗi điều trị toàn thân trong uHCC: Từ thử nghiệm lâm sàng tới dữ liệu đời thực

PGS.TS.BS. ChangHoon Yoo

16:30 – 16:45           

Đặc tính an toàn của các liệu pháp đích và miễn dịch trong điều trị uHCC

PGS.TS.BS. Vũ Hồng Thăng

16:45 – 16:55           

Thảo luận ca lâm sàng trong điều trị uHCC

 PGS.TS.BS. ChangHoon Yoo

16:55 – 17:20

Thảo luận & Tổng kết

Để đăng kí chương trình, quý Bác sĩ vui lòng truy cập: http://go.bayer.com/uHCC0704

Hoặc quét vào mã QR code trong thư mời. Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Giảng viên

Mô tả giảng viên

“LIỆU PHÁP TOÀN THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN QUÁ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT(uHCC): TỪ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG TỚI DỮ LIỆU THỰC TẾ”