LIỆU PHÁP KHÁNG PD-1- NỀN TẢNG ĐIỀU TRỊ CHUẨN MỚI CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA/ DI CĂN

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Kính gửi Quý Đại biểu,

Với mong muốn là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức về điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự chương trình Hội thảo khoa học "Liệu pháp kháng PD-1- Nền tảng điều trị chuẩn mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa/di căn" được tổ chức bởi Viện Ung thư Quốc gia - Bệnh viện K và Công ty TNHH MSD HH Việt Nam.

Chủ tọa và Báo cáo viên:

Chương trình chi tiết:

Quý Đại biểu vui lòng quét mã QR code trong thư mời để đăng ký tham dự chương trình:

Viện Ung thư quốc gia, Bệnh viện K trân trọng kính mời!
 

 

Giảng viên

Mô tả giảng viên

LIỆU PHÁP KHÁNG PD-1- NỀN TẢNG ĐIỀU TRỊ CHUẨN MỚI CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA/ DI CĂN