HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. CHUYÊN ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN TRONG NGHIÊN CỨU UNG THƯ

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Bệnh viện K trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự buổi hội thảo quốc tế trực tuyến: KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 với chuyên đề TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN TRONG NGHIÊN CỨU UNG THƯ.

Chương trình chi tiết:

Để tham dự hội thảo, quý đại biểu vui lòng truy cập đường link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_4x_MXygLQZu_iDLOdnrfcg

Trân trọng kính mời!

 

Giảng viên

Mô tả giảng viên

HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19. CHUYÊN ĐỀ: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN TRONG NGHIÊN CỨU UNG THƯ