HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH COVID-19

  • Thời gian: 14:00 - 16:30 Thứ 4 ngày 08/12/2021
  • Hình thức hội thảo: Trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Quý vị vui lòng đăng kí tham dự hội thảo trực tuyến bằng cách truy cập vào link dưới đây: Link tham dự: https://zoom.us/j/94525530989

Hoặc quét QR code (ảnh đính kèm)

Bệnh viện K trân trọng kính mời Quý Bác sĩ quan tâm tham dự!

Giảng viên

Mô tả giảng viên

HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN KIỂM SOÁT UNG THƯ TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19