HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 6: CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRONG UNG THƯ PHỔI - PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Kính gửi Quý Bác sĩ,

Nhằm giúp Quý Bác sĩ cập nhật thông tin mới trong điều trị Ung thư phổi, Viện Ung thư quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam (BIVN) tổ chức chương trình Hội thảo khoa học lần thứ 6 “Cập nhật dữ liệu trong ung thư phổi: phương thức điều trị hiện tại và tương lai trong ung thư phồi không tế bào nhỏ”.

Chương trình chi tiết như sau:

Để đăng ký tham dự chương trình, vui lòng truy cập theo đường link sau:

https://webapp.spotme.com/login/biengage/dsu2022

Đường link zoom tiếng Việt:

https://boehringer.zoom.us/webinar/register/WN_3OvhV9YlTJCTIg3NiTi5CA

Trân trọng kính mời!Giảng viên

Mô tả giảng viên

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 6: CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRONG UNG THƯ PHỔI - PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ