Hội thảo Khoa học: Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học

Danh mục

Thời lượng

01 Buổi

Chi tiếtKính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội thảo Khoa học: “Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học” được phối hợp tổ chức bởi Viện Ung thư Quốc gia và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.

Hình thức: Trực tiếp 

Đầu mối tổ chức: Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K

Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH AstraZenneca Việt Nam

Phần 2 Thực hành về kỹ năng trình bày

13:30 – 16:30

Thực hành kỹ năng trình bày

 

Lê Tấn Thảo – Nguyễn Văn Hải

Giảng viên Dale Carnegie Việt Nam

 

Trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự

Những điểm chính

  • Thực hành kỹ năng trình bày: “Sức hút mạnh mẽ từ nghệ thuật truyền cảm hứng trong trình bày” Ứng dụng trong dữ liệu ung thư

Điều kiện tham gia khóa học

  • Cán bộ y tế quan tâm

Giảng viên

Mô tả giảng viên

Hội thảo Khoa học: Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học