CẬP NHẬT DỮ LIỆU LÂM SÀNG 2021 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Kính gửi Quý Đại biểu:

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong cập nhật và chẩn đoán Ung thư Phổi, Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K phối hợp với Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: CẬP NHẬT DỮ LIỆU LÂM SÀNG 2021 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

Trân trọng cảm ơn!

Giảng viên

Mô tả giảng viên

CẬP NHẬT DỮ LIỆU LÂM SÀNG 2021 NHỮNG THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI