“Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học”

Danh mục

Thời lượng

01 Buổi

Chi tiếtKính mời Quý Đại biểu tham dự Chương trình Hội thảo Khoa học: “Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học” được phối hợp tổ chức bởi Viện Ung thư Quốc gia và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam.

Hình thức: Trực tiếp 

Đầu mối tổ chức: Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K

Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH AstraZenneca Việt Nam

 

Thời gian

Chủ đề

Báo cáo viên

Phần 1

1

09:00 – 09:10

Phát biểu khai mạc

TS.BS Đỗ Anh Tú Phó Giám đốc Bệnh viện K

2

09:10 – 09:30

Quản lý bệnh nhân ung thư trong dịch Covid-19: những điều cần lưu ý

TS.BS. Đỗ Huyền Nga

Trưởng Khoa Nội Hệ tạo huyết

Bệnh viện K

3

09:30 – 10:15

Tối ưu hóa bảo vệ cho bệnh nhân ung thư trong giai đoạn bình thường mới

PGS.BS. Elizabeth A. Brem

Đơn vị Huyết học – Ung thư, Khoa Y, Đại học California tại Irvine, Hoa Kỳ

4

10:15 – 10:30

Q&A

Chủ tọa và báo cáo viên

5

10:30 – 10:35

Giải lao

 

6

10:35 – 12:30

Lý thuyết kỹ năng trình bày:  “Sức hút mạnh mẽ từ nghệ thuật truyền cảm hứng trong trình bày”

Trương Minh Tứ

Giảng viên Dale Carnegie Việt Nam

Phần 2 

 

13:30 – 16:30

Thực hành kỹ năng trình bày: 

Ứng dụng trong dữ liệu ung thư

Trương Minh Tứ - Nguyễn Minh Hải

Chuyên gia huấn luyện, Dale Carnegie Việt Nam

Trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự

Những điểm chính

  • Quản lý bệnh nhân ung thư trong dịch Covid-19: những điều cần lưu ý Tối ưu hóa bảo vệ cho bệnh nhân ung thư trong giai đoạn bình thường mới
  • Lý thuyết kỹ năng trình bày: “Sức hút mạnh mẽ từ nghệ thuật truyền cảm hứng trong trình bày”
  • Thực hành kỹ năng trì

Điều kiện tham gia khóa học

  • Các cán bộ nhân viên y tế quan

Giảng viên

Mô tả giảng viên

“Cách tiếp cận mới trong phòng ngừa COVID-19 cho bệnh nhân ung thư & kỹ năng trình bày báo cáo khoa học”