ALECTINIB - NỐI DÀI THÊM NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÓ QUÊN CHO BỆNH NHÂN ALK+

Danh mục

Thời lượng

Chi tiết

Kính gửi Quý Đại biểu:

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong cập nhật và chẩn đoán Ung thư Phổi. Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K phối hợp với Công ty TNHH Roche Pharma (Việt Nam) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: ALECTINIB - NỐI DÀI THÊM NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÓ QUÊN CHO BỆNH NHÂN ALK+

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:


Trận trọng cảm ơn

Giảng viên

Mô tả giảng viên

ALECTINIB - NỐI DÀI THÊM NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÓ QUÊN CHO BỆNH NHÂN ALK+