Tin tức

CÔNG VĂN MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi Các Công ty/đơn vị cung cấp,

Hiện nay, Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư đang lập kế hoạch thực hiện công tác mua sắm dịch vụ xét nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu.

Viện kính mời các Quý Công ty, đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp gửi báo giá về Viện theo thông tin trong Công văn đính kèm.

Trân trọng!

 


Ngày 23/02/2024