Yếu tố di truyền

Yếu tố di truyền: Ung thư vú có tính di truyền không? Nếu có người nhà ung thư vú thì nên làm thế nào?