Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá lan rộng của ung thư đại tràng