Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá lan rộng của ung thư đại tràng

Tác giả

Nguyễn Văn Thi

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung