Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán & điều trị Ung thư phổi và Ung thư tiền liệt tuyến

Tác giả

TS.BS. Bùi Vinh Quang

Năm đề tài

2021

Cấp

Nhà nước

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Bệnh viện K

Nội dung