Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán & điều trị Ung thư khoang miệng