Sống thêm 5 năm và một số yếu tố liên quan sau hóa xạ trị NPC 3 ung thư vòm mũi họng tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung