Nghiên cứu vạt da cơ vùng dưới cằm có mạch nuôi trong tạo hình ung thư khoang miệng.