Nghiên cứu vạt da cơ vùng dưới cằm có mạch nuôi trong tạo hình ung thư khoang miệng.

Tác giả

Nguyễn Quốc Bảo

Năm đề tài

2015

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại A

Nội dung