Nghiên cứu giá trị nồng độ BHCG và AFP huyết tương trong điều trị ung thư tinh hoàn.