Nghiên cứu giá trị nồng độ BHCG và AFP huyết tương trong điều trị ung thư tinh hoàn.

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Hiền

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Sinh hóa miễn dịch

Nội dung