Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và sự bộc lộ CD117, CD30 của u tế bào mầm tinh hoàn ở người lớn