Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và sự bộc lộ CD117, CD30 của u tế bào mầm tinh hoàn ở người lớn

Tác giả

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung