Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng ở người trẻ tuổi xạ trị VMAT tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Văn Đăng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung