Đánh giá kết quả điều trị ung thư vòm mũi họng giai đoạn muộn bằng phác đồ Gemcitabin - Cisplatin

Tác giả

Nguyễn Thu Hương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung