Đánh giá kết quả đặt ống nội khí quản bằng đèn soi thanh quản có video hỗ trợ cho gây mê ở bệnh nhân tai mũi họng

Tác giả

Trịnh Thị Yến

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nội dung