Đánh giá hiệu quả hệ thống laser làm mặt nạ cố định cho bệnh nhân ung thư đầu cổ tại khoa Vật lý xạ trị năm 2015.