Đánh giá di căn hạch và khả năng nạo vét trong phẫu thuật ung thư phế quản nguyên phát

Tác giả

Nguyễn Khắc Kiểm

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Lồng ngực

Nội dung