Đặc điểm người bệnh ung thư vòm mũi họng và một số yếu tố liên quan đến người bệnh được xạ trị tại khoa Xạ 1 tại Bệnh viện K năm 2019

Tác giả

Vũ Thị Phương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Khám bệnh Quán Sứ

Nội dung